ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
สถาบันวิจัยญาณสังวร

ระบบสืบค้นงานวิจัย

รวมสรุปรายงานการวิจัย ของสถาบันวิจัยญาณสังวร

งานวิจัยแนะนำ

รวมงานวิจัยที่น่าสนใจ

งานวิจัยล่าสุด

งานวิจัยที่มาใหม่

วารสารวิชาการ

yri_58001
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารสถาบันวิจัย

เชิญร่วมงานการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ ครั้งที่ ๒

yri05035802
อ่านรายละเอียด

กำหนดการโครงการสัมมนาเชิงวิชาการแหล่งสนับสนุนการทำวิจัย
อ่านรายละเอียด

ประกาศ มหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียม ฯลฯ
อ่านรายละเอียด

มมร. วันนี้

banner58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
อ่านรายละเอียด